เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอดีมาร์ท จำกัด ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร "One Stop Shopping for Industrial Products" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทำธุรกิจขายสินค้าอุตสาหกรรม และบริการ รวมไปถึงการติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า ลม น้ำ และ ออโตเมชั่น ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ปัจจุบันบริษัทไอดีมาร์ทเป็นบริษัทในเครือ ยูชิกรุ๊ป จำกัด

ทีมบริหารงานของทางบริษัทใช้นโยบายสำคัญหลัก 4 ประการ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

1. เรามุ่งเน้นและมองหาความต้องการของลูกค้าเพื่อคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถ้าไลน์ผลิตสินค้าต้องหยุดการผลิต จะเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก พนักงานของเราจะได้รับการอบรมให้ขายสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น ทางระบบการจัดการอีกด้านหนึ่งเรามีการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของสินค้าของลูกค้าในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมไว้ใน Data Base เพื่อนำมาคัดสรรสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า

2. การบริการความสะดวกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางทีมบริหารได้วางมาตรฐานขั้นสูงสุดไว้สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทได้ลงทุนจัดตั้ง โชว์รูมและโกดังสินค้า ในจุดที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเก็บสินค้าและขนส่งให้ถึงมือลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในเมือง ณ ปัจจุบัน เรามี 3 สาขา คือ สาขาบางปะกง บนถนนบางนาตราด ใกล้นิคมอมตะ เวลโกรว์ บางพลี และ บางปู สาขาที่สอง สาขารังสิตคลองหลวง บนถนนวิภาวดีรังสิตใกล้นิคมนวนคร บางปะอิน ไฮเทค บางกระดี โรจนะ หนองแค และ เหมราช สาขาที่สาม อยู่ในกรุงเทพชั้นใน สาขาลาดพร้าว ซึ่งเป็นจุดที่คอยดูแลลูกค้าชั้นใน รวมไปถึงฝั่งธนบุรี ในอนาคตอันใกล้นี้ทางทีมบริหารมีแผนงานที่จะเปิดสาขาที่ 4 ใกล้นิคมอุตสาหกรรม แถวระยอง

3. ทางทีมบริหารทราบดีว่าทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงต้นทุน ซึงเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลก ทางบริษัท ไอดีมาร์ท จำกัด จึงนำเสนอสินค้าและบริการในหลายประเภท เพื่อไปลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าของเรา เช่น เราเป็นผู้นำเข้าหลอด LED, พัดลมประหยัดพลังงาน, Evaporative Air Cooler, Inverter และสินค้าอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้ ทางทีมงานบริษัทในเครือเรายังได้พัฒนาและสามารถผลิตเครื่อง CNC และ Robotic Arm ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เพื่อเข้าไปลดต้นทุนในเรื่องของคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกเหนือไปกว่าสินค้าเพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการของบริษัทเราเอง อาทิเช่น เรากำลังดำเนินการจัดการเรื่อง Paper Less ในระบบเอกสารของทั้งองค์กร หรือ การวางระบบการใช้พลังงานในองค์กรของเราเองให้คุ้มค่าที่สุด

4. ประการสุดท้าย เรากำหนดนโยบายต่าง ๆ ในเรื่องของการสื่อสารที่ดีและถูกต้องทั้งกับลูกค้า และภายในองค์กรเราเอง เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เราพยายามที่สุดที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการสื่อสารทั้งทางด้านเอกสาร และทางบทสนทนา เพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจจะสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าได้มากมาย ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายในการสร้าง Management Flow Chart ไว้สำหรับการเดินเอกสารทุกชนิดเพื่อป้องกันการผิดพลาด ในส่วนของการสื่อสารการตลาด ในยุคโลกาภิวัตน์ เราไม่สามารถปฎิเสธสื่อออนไลน์ ทุกชนิดได้ ทางทีมงาน IT ของบริษัท ได้สร้างช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น Website, Face Book, Instagram, Direct E-Mail และ Youtube เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางเหล่านี้

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท ไอดีมาร์ท ได้เป็นอย่างดีว่าเรามีสินค้าและการให้บริการ อย่างมืออาชีพ สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานของเราจะได้รับความไว้วางใจจากทุกองค์กรของท่านทั้งหลายในการใช้สินค้าและบริการของ บริษัท ไอดีมาร์ท จำกัด