ปัจจัยสำคัญที่ควรเลือกใช้ระบบ Evaporative Air Cooling ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

 (แก้ไขล่าสุด) 2018-02-17 16:22:24     (จำนวนเปิดอ่าน) 1729 (ปริ้นหน้านี้)


ปัจจัยสำคัญที่ควรเลือกใช้ระบบ Evaporative Air Cooling ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ในแต่พื้นที่แตกต่างกัน ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและโครงสร้างโรงงานให้ครอบคลุม ก่อนจะออกแบบการวางระบบ ควรคำนึงถึงปัจจัยหลักคือ
1.) แตกต่างด้านเงินทุนการดำเนินการอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ
2.) เครื่องปรับอากาศไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อน
3.) พัดลมระบายอากาศทั่วไปดึงลมร้อนเข้าไปทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น

ลักษณะพื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับการติดตั้งระบบระบายอากาศ (Evaporative Air Cooling)
► สำหรับอุตสาหกรรม ช่วยระบายความร้อนจากขั้นตอนการผลิตได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น
► ใช้ในระบบทำความเย็น Evaporative Air Cooler สามารถใช้การระบายอากาศในห้องควบคุมระบบสื่อสาร เพราะเป็นวิธีทำความเย็นที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในระบบทำความเย็นมากที่สุดในปัจจุบัน
► สำหรับห้องครัว โรงแรม ภัตราคารช่วยระบายอากาศ อากาศเสียและเขม่าควันจากการทำอาหาร
► ใช้ในระบบส่งจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทนทำงานในสภาพอากาศร้อนจัดของฤดูกาลซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องจากอากาศร้อน เมื่อติดตั้ง Evaporative Air Cooler จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
► สำหรับโรงเพาะชำพืชพันธุ์ทางการเกษตร เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ได้อากาศที่ดีช่วยการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์
►ใช้ในงานจ่ายลมไปจุดต่างๆ ของสายงานผลิตในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องปรับอากาศโดยรอบทั้งพื้นที่เพื่อต้องการประหยัดจำนวนของ Evaporator สามารถออกแบบให้ระบบหัวจ่ายลม ไปยังจุดใช้งานต่างๆ ตามความจำเป็น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยประหยัดพลังงานได้เช่นกัน
► สำหรับห้องควบคุมสื่อสารและสถานีต่างๆ สามารถใช้ในงานระบายอากาศเป็นระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่าย
► อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้เพิ่มความชื้นในอากาศในช่วงฤดูร้อนจัด เนื่องจากการลดความาร้อนอย่างเดียวคงไม่พอสำหรับโรงงานลักษณะแบบนี้ ต้องมีการเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อให้อากาศสดชื่นขึ้นด้วย
► สำหรับร้านอินเตอร์เน็ต ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนฝุ่นละอองในอากาศ เมื่อเทียบกับกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
► สำหรับห้างสรรพสินค้า หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ช่วยส่งถ่ายอากาศที่เย็นสดชื่นภายในอาคาร


 เเท็ก
ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม,ระบบระบายอากาศ,Evap,อีแวป,ติดตั้งระบบระบายอากาศ,ออกแบบระบบระบายอากาศ
อัลบั้มรูป