และมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมายกว่า 100 บริษัท ที่ไว้วางใจในบริษัทของเรา รับออกแบบและติดตั้งงานระบบ Ventilation System, Evaporator System, Agricultural Farm Fan, Air Condition System, Heat Exchanger Systems, Dust Collector System, Duct Connectors, Compressed Air System, Blower System, Hood System, Painting System, Conveyor System, Oven room System, Electrical and Control Systems, Automation System, Telecommunication Enclosure, Water Pump ภายในโรงงานอุตสาหกรรม